Privacyverklaring

Modeus, gevestigd aan Modeus BV, Jan van Krimpenweg 7M, 2031 CE Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://modeus.com/

Modeus BV, Jan van Krimpenweg 7M, 2031 CE Haarlem

+31 88 786 3536

Persoonlijke gegevens die we verwerken:

Modeus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Geslacht

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Informatie over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaattype

– Lijst met contactgegevens van klanten via een app

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken:

Onze website en/of service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@modeus.com, dan verwijderen wij deze informatie.

De doeleinden en rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens:

Modeus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken

– Betalingsverwerking

– Levering van goederen en diensten

– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet

– Modeus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Modeus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren:

Modeus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren gegevens maximaal 7 jaar in verband met de belastingwetgeving.

Wanneer we geen legitiem belang meer hebben bij het verwerken van je persoonlijke gegevens, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in de back-up archieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Persoonlijke gegevens delen met derden:

Modeus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Modeus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken:

Modeus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Modeus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, uw voorkeursinstellingen worden bijvoorbeeld onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze cookies worden _utma, _utmz, _ga, _gid, attribution_x_, Grm-google tag manager en Cfduid – pingdom genoemd.

Ga voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van Google naar het privacybeleid van Google
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
. Als u wilt voorkomen dat Google Analytics u op alle websites volgt, gaat u naar
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
.

Daarnaast gebruikt Modeus ook HubSpot cookies voor marketing, analyse en om de functionaliteit van de website te verbeteren. De trackingtechnologie van HubSpot helpt ons om onze content en marketinginspanningen beter af te stemmen op uw behoeften en om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. HubSpot cookies kunnen het gebruik van de website door bezoekers bijhouden en informatie verzamelen zoals website-interacties, bezochte pagina’s en marketingvoorkeuren. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van HubSpot en hoe zij je privacy respecteren naar het privacybeleid van HubSpot op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Wij werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsmetingen, heatmaps en sessieherhalingen, om onze producten/diensten te verbeteren en te promoten. Gebruiksgegevens van de website worden vastgelegd met eerste- en derdepartijcookies en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/veiligheidsdoeleinden en reclame. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, bezoek de Microsoft Privacyver klaring.

Deze cookies heten _utma, _utmz, _ga, gid, attribution_x, Grm-google tag manager, Cfduid – pingdom, en omvatten HubSpot’s specifieke cookies zoals __hstc, hubspotutk, __hssc, __hssrc, en __hs_opt_out.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modeus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt vragen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@modeus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN)/Social Security Number onleesbaar om je privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Modeus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen:

Modeus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@modeus.com. Modeus heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) We versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat je e-mails in onze naam ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te verkrijgen.

– DNSSEC is een extra beveiliging (naast DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het bijbehorende IP-adres; het is voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Zo voorkomen we dat je wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres.